รองเท้านารีเมอดิแอ Paphiopedilum Maudiae กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีลูกผสม (Paphiopedilum Maudiae) เป็นลูกผสมระหว่าง Paph. callosum (รองเท้านารีคางกบ) กับ Paph.lawrenceanum มีลักษณะเด่นที่กลีบดอกนอกสีขาวมีเส้นริ้วสีเขียวเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ กลีบดอกในเป็นริ้วสีเขียว ขอบกลีบดอกมีขนละเอียดปกคลุมอยู่ ส่วนปากกระเป๋า มีสีเขียวเป็นพื้น ภาพนี้ถ่ายที่เชียงราย ดอยตุง
รองเท้านารีเมอดิแอ Paphiopedilum Maudiae