ถั่วบราซิล,ถั่วลิสงเถา,ถั่วปิ่นโต,ถั่วเปรู ชื่อ ถั่วบราซิล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arachis pintoi ,Amendoim-forrageiro
ชื่อสามัญ pinto peanut
ชื่ออื่นๆของถั่วบราซิลคือ ถั่วลิสงเถา,ถั่วปิ่นโต,ถั่วเปรู
วงศ์ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ถั่วบราซิลเป็นพืชพื้นเมืองในประเทศบราซิลใช้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะ วัว หรือ โค ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบคือนักพฤกษศาสตร์ชาวบราซิลชื่อ Geraldo Pinto (ชื่อสามัญของถั่วบราซิล Pinto peanut ) ลักษณะโดยทั่วไปของถั่วบราซิลจะคล้ายๆกับต้นถั่วลิสงต้นเล็กๆ ลำต้นจะไหลทอดยาว แตกกิ่งก้านไปตามพื้นดิน มีรากแก้ว ลำต้นแข็งแรง สามารถขึ้นได้ดีในดินแทบทุกสภาพ หรือพื้นที่ที่มีธาตุอาหารน้อย ถั่วบราซิลมีดอกสีเหลืองสดใส ออกดอกตลอดทั้ังปี และเป็นต้นไม้ที่มีอายุหลายปี

บ้านเรานั้นปลูกเป็นพืชคลุมดิน ใช้ปลูกเป็นพื้นที่กว้างแทนสนามหญ้า เรามักจะเห็นเจ้าถั่วบราซิลในลักษณะที่เหมือนทุ่งหญ้าสีเขียวชอุ่มแต่มีดอกสีเหลืองสดใสเป็นของแถมด้วย แถมปลูกแล้วดูไม่รกเหมือนปลูกหญ้าด้วยนะครับ ประโยชน์ของต้นถั่วบราซิลนั้น ต่างประเทศนิยมใช้เป็นอาหารสัตว์ และมีการพัฒนาสายพันธุ์สำหรับเป็นอาหารสัตว์ ต้นถั่วบราซิลเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้ง หรือแดดแรงๆได้ดี แถมปลูกในร่มก็ยังได้นะครับ

การขยายพันธุ์ถั่วบราซิล
นิยมใช้เมล็ด และการแยกกิ่ง หรือแยกต้น แนะนำว่าให้ใช้การแยกกิ่ง เพราะต้นเก่าจะยิ่งแตกกิ่งใหม่มาเลื่อยๆ ทำให้มีทรงพุ่มที่สวยงามขึ้น และรวดเร็วกว่าการนำเมล็ดถั่วบราซิลมาเพาะโดยตรง

การดูแลต้นถั่วบราซิลนั้นก็ต้องมีการตัดแต่งเหมือนกับต้นหญ้าเลยครับ คือควรมีการตัดแต่งต้นถั่วบราซิลประมาณ 2-3 เดือนครั้ง และหมั่นดูให้ต้นถั่วบราซิลนั้นขึ้นให้กระจายสม่ำเสมอเต็มพื้นที่ปลูก วัชพืชอื่นๆจะโตไม่ทันเจ้าต้นถั่วบราซิลนะครับ และเมื่อเค้าคลุมดินจนหมดแล้ว ใบจะปิดมิด แสงแดดลงไม่ถึงผิวดิน ทำให้วัชพืชชนิดอื่นโตไม่ทัน หรือไม่โตเลยครับ ส่วนการใส่ปุ๋ยนั้นไม่จำเป็นต้องใส่นะครับ ควรปรับสภาพดินด้วยการเติมปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกเท่านั้นก็พอครับ
ทุ่งถั่วบราซิล
ดอกของต้นถั่วบราซิล หรือ ถั่วลิสงเถา,ถั่วปิ่นโต,ถั่วเปรู
ถั่วบราซิลเป็นไม้ที่มีอายุยืนหลายปี มีลำต้นที่ไหลไปตามพื้น เหมาะเป็นไม้คลุมดิน
ดอกของต้นถั่วบราซิล
ลักษณะใบของถั่วบราซิล หรือ ถั่วลิสงเถา,ถั่วปิ่นโต,ถั่วเปรู
การนำถั่วบราซิล,ถั่วลิสงเถา,ถั่วปิ่นโต,ถั่วเปรู มาจัดสวน
ถั่วบราซิล,ถั่วลิสงเถา,ถั่วปิ่นโต,ถั่วเปรู
ลักษณะการไหลของต้นถั่วบราซิล
ถั่วบราซิล,ถั่วลิสงเถา,ถั่วปิ่นโต,ถั่วเปรู