มะเขือการ์ตูน,มะเขือประดับ,มะเขือนมแพะ บางที่ก็เรียกมะเขือการ์ตูนว่าเต้านมวัว ชื่อสามัญ Nipplefruit, Titty Fruit,Cow s Udder
ชื่อวิทยาศาสตร์ของมะเขือการ์ตูน Solanum mammosum

ไม่รู้ว่าพริกหรือมะเขือนะ น่าตาแปลกประหลาด มีปุ่มๆ ตุ่มๆ ลูกหรือผลสีเหลือง หน้าตาดูแล้วคล้ายๆเท้าเด็ก หรือพริกหยวก แท้งจริงแล้วมันคือมะเขือการ์ตูน หรือ Solanum mammosum มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบอเมริกากลาง โดยทั่วไปมีขนาดส่วนสูงที่ประมาณ 80-150 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้างประมาณ 50-100 เซนติเมตร

Description
Small shrubby perennial that can be grown as an annual. The nipple fruit is related to the naranjilla and tomato, and the plant looks similar. Large velvety leaves have purple veins and furry hair, along with prominent spikes. The branches and stems are also dotted with firm thorns. Bushy shrub to 3-6ft. The pink-purple flowers develop during spring and are followed by the waxy, yellow colored fruit ripening a few months later. Fruits are fleshy, poisonous, and contain several seeds.
รูปทรงพุ่มของมะเขือการ์ตูน,มะเขือประดับ,มะเขือนมแพะ มะเขือการ์ตูน หรือมะเขือประดับ จะมีปุ่ม 3-5 ปุ่มโดยส่วนมากชอบอากาศร้อนชื้นที่อุณภูมิเฉลี่ย 22-30 องศาเซลเซียส เหมาะแก่การปลูกที่ระดับความสูงเหนือน้ำทะเลที่ 600 เมตรขึ้นไป ชอบดินร่วยซุยธาตุอาหารเยอะๆ ระบายน้ำได้ดี ค่า ph ควรอยู่ที่ 6.6-7.5 ไม่ควรปลูกมะเขือประดับ หรือมะเขือการ์ตูน ซ้ำกับ มะเขือเทศ พริก หรือยาสูบ เพราะเป็นพืชในตระกูลเดียวกับมะเขือการ์ตูนหรือมะเขือประดับ เนื่องจากต้องการธาตุอาหารที่ใกล้เคียงกัน จะทำให้ดินยิ่งเสื่อม
มะเขือการ์ตูน,มะเขือประดับ,มะเขือนมแพะ ที่ออกลูกพร้อมเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่าย การขยายพันธุ์มะเขือการ์ตูน หรือมะเขือประดับนี้สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การเพาะเมล็ดมะเขือการ์ตูนโดยตรง กับการนำกิ่งของมะเขือการ์ตูนมาปักชำ

สำหรับการปลูกมะเขือการ์ตูนนั้น ต้นมะเขือการ์ตูนเป็นต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดตลอดทั้งวัน ไม่จำเป็นต้องพรางแสงแดด ต้นจะโตเร็ว อุณภูมิไม่ควรเกิน 35 องศาเซลเซียส เพราะจะทำให้ต้นไม่โต

รูปภาพของมะเขือการ์ตูน หรือมะเขือประดับทั้งหมดนี้ Time to Tree ได้เก็บภาพมาจากโดยตุง จ.เชียงราย ครับ
มะเขือการ์ตูนเมื่อเทียบกับมือครับ เป็นมะเขือที่แปลกประหลาดจริงๆ วิธีการปลูกมะเขือการ์ตูน

การเตรียมแปลงปลูกสำหรับปลูก มะเขือการ์ตูน นั้นให้ทำแปลงกว้าง 1 เมตร ส่วนระยะห่างระหว่างต้นให้อยู่ที่ 1.50 เมตร โดยให้ทำการขุดดินตากแดดทิ้งไว้ 14 วัน หรือ 2 สัปดาห์นั่นเอง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช และให้ทำการปรับค่า pH ให้เหมาะสม โดยค่าที่เหมาะสมคือ 6.6-7.5 ในการปลูกให้ขุดหลุมลึก 50-60 ซม. กว้าง 50 ซม. แล้วนำปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกอย่างละ 1 กก. พร้อมทั้งปุ๋ยสูตร 12-24-12 จำนวน 50 กก. มาคลุกเคล้ากับดินแล้วนำต้นกล้าลงปลูก โดยต้นกล้าอาจได้มาจากวิธีเพาะเมล็ดหรือวิธีปักชำก็ได้

ทางด้านการให้น้ำจะต้องให้อย่างสม่ำเสมอแต่อย่าให้แฉะมากจนเกินไป และการให้ปุ๋ยจะต้องให้ให้หลังจากปลูกประมาณ 14 วัน โดยให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ผสมกับสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1:1 โดยใส่ 15 กรัม/ต้น ทุก 10 วัน แต่พอมะเขือการ์ตูนเริ่มติดผลให้ใส่สูตร 13-13-21 ปริมาณ 20 กรัม/ต้น ทุก 7 วัน จนเก็บเกี่ยว โดยสำหรับการเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 120-150 วัน หลังปลูก ซึ่งก็คือเมื่อผลเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีส้ม

แต่เห็นหน้าตาน่ารักใสๆ แบบนี้อย่าเผลอไปรับประทานเจ้ามะเขือการ์ตูนกันเข้าเชียวล่ะ เพราะมะเขือชนิดนี้ถึงจะมีรูปลักษณะภายนอกที่แปลกตาน่าสนใจ แต่ผล รวมถึงใบและต้นกลับมีพิษสูงมาก หากรับประทานเข้าไปจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายต่ำลง และทำให้เป็นอัมพาต จนถึงขั้นอาการโคม่าหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นอย่าคิดแม้แต่จะชิมเจ้ามะเขือแสนสวยชนิดนี้ เพราะคุณอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ชื่นชมความน่ารักของมันอีกต่อไปนั่นเอง

ที่มา
www.thaiarcheep.com