ดอนย่าควีนสิริกิติ์,ดอนย่า,ดอนญ่า
ดอนญ่าเป็นไม้ดอกซึ่งเป็นที่นิยมอย่างสูงในประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นไม้ดอกที่ขอพระราชทานพระนามสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ของไทยไปเป็นชื่อของดอนย่า หรือ ดอนญ่า ที่ผสมขึ้นใหม่พันธุ์หนึ่งซึ่งมีความงดงามแปลกตากว่าพันธุ์เดิม กลีบดอกซ้อนสีชมพูอ่อนเกือบเป็นสีขาว มีตัดขอบสีชมพูแดงตามขอบนอกของกลีบดอก และมีดอกสีเหลือง

ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ เป็นลูกผสมระหว่าง Mussaenda Luz และM.philipica ‘Aurorae’ ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ผสมขึ้น ในปี 2506 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯทรงเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย “สิริกิติ์” เป็นชื่อของดอนญ่าลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้ว่า ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ คือมีลักษณะเป็นสีขาวอมชมพูอ่อนๆ ขอบใบสีชมพูเข้ม มีดอกสีเหลือง
ดอนย่าควีนสิริกิติ์,ดอนย่า,ดอนญ่า
ลักษณะทรงพุ่มและเรือนยอดของต้นดอนย่าควีนสิริกิติ์,ดอนย่า,ดอนญ่า ต้นนี้ปลูกกลางแดด ถ่ายจากสวนหลวง ร.9 ครับ อยู่บริเวณป้ายหินอ่อนริมสระน้ำ
ดอนย่าควีนสิริกิติ์,ดอนย่า,ดอนญ่า
ใบ
ใบจะมีขนนุ่มๆเล็กๆกระจายอยู่ทั่วใบ และกิ่งอ่อนของต้นดอนย่าควีนสิริกิติ์ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่หรือรูปรี กว้าง 6- 8 เซนติเมตร ยาว 10-13 เซนติเมตร ปลายใบ แหลม โคนใบมน ผิวใบด้านบนสีเขียวสด

ดอก
สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีใบประดับสีชมพูอ่อน ขอบสีชมพูเข้ม ขนาดใหญ่ 3 กลีบ รูปค่อนข้างกลมปลายเป็นติ่ง โคนกลีบดอกสีแดงเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม กลางดอกมีขนสีน้ำตาลแดง เกสรตัวผู้ 3 อัน ดอกบานเต็มที่ กว้าง 1.3- 2 เซนติเมตร
เรือนยอดของดอนย่าควีนสิริกิติ์,ดอนย่า,ดอนญ่า
ลักษณะของดอกดอนย่าควีนสิริกิติ์,ดอนย่า,ดอนญ่า
ใบจะมีขนนุ่มๆเล็กๆกระจายอยู่ทั่วใบ และกิ่งอ่อนของต้นดอนย่าควีนสิริกิติ์
ลักษณะยอดอ่อนของดอนย่าควีนสิริกิติ์,ดอนย่า,ดอนญ่า
ลักษณะกิ่งก้านของต้นดอนย่าควีนสิริกิติ์,ดอนย่า,ดอนญ่า
ภาพถ่ายป้ายชื่อของต้นดอนย่าควีนสิริกิติ์,ดอนย่า,ดอนญ่า ที่สวนหลวง ร.9
หลายคนคงสับสนว่าเราต้องเขียนคำว่า ดอนย่า หรือ ดอนญ่า กันแน่ อย่างไหนที่เขียนถูกต้อง ทางผมได้ไปหาข้อมูลมาหลายๆที่ส่วนใหญ่จะเขียวว่า ดอนญ่า ที่ใช้ ญ เป็นตัวสะกดครับ ซึ่งผมไม่ทราบจริงๆว่ามันสะกดแบบไหนกันแน่นะครับ แต่ภาพด้านบนผมถ่ายมาจากสวนหลวง ร.9 ครับ ทางสวนหลวง ร.9 ใช้ตัว ย ครับ คือ ดอนย่าควีนสิริกิต์ ครับ