รองเท้านารีอินทนนท์ลาว, อินทนนท์ใบแคบ, Paphiopedilum gratrixianum
รองเท้านารีอินทนนท์ลาว ลำต้นสั้นและแตกกอ ใบรูปเข็มขัดกว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 25-28 เซนติเมตร ดอก ออกดอกเดี่ยวก้านดอกสีม่วงแดง ยาว 20-22 เซนติ เมตร กลีบเลี้ยงกลีบบนแผ่กว้างสีขาว ขอบกลีบตอนบนหยักเว้ามีเดือย กลางกลีบมีประสีม่วงแดง กลีบดอกรูปขอบขนานบิดโค้ง แถบบนสีน้ำตาลอ่อน แถบล่างสีเหลืองกลีบกระเป๋าสีเหลืองอมน้ำตาล ดอกบานเต็มที่กว้าง 7-8 เซนติเมตร

Plants are found growing on mossy granite in the cloud forest from Pak Song, Laos through northern Vietnam at elevations of 910 to 1900 meters. The area is subjected to high humidity and drizzles in the winter and heavy rains in the summer. Spring is the hottest month.
รองเท้านารีอินทนนท์ลาว, อินทนนท์ใบแคบ, Paphiopedilum gratrixianum
ถิ่นอาศัยของรองเท้านารีอินทนนท์ลาว หรือ อินทนนท์ใบแคบ
พบตามป่าดิบเขาแนวชายแดนไทยลาว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระจายพันธุ์ ไทย ลาวและเวียดนาม
รองเท้านารีอินทนนท์ลาว, อินทนนท์ใบแคบ, Paphiopedilum gratrixianum
รูปชุดนี้ถ่ายที่ดอยตุงครับ ตามไปดูกันได้เลยนะครับ มีต้นไม้ให้ดูกันหลากหลายมากๆครับ