หมากผู้ หมากเมีย,หมากผู้หมากเมีย เงาะถอดรูป,Cordyline ต้น ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นตั้งตรงมีขนาดเล็กกลม มีข้อถี่ ลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อน ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับแตกออกตามข้อของลำต้นซ้อนกันถี่ ใบรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-10 เซนติเมตร ยาว 20-50 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแผ่เป็นกาบใบหุ้มลำต้น ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นลอนคลื่นเล็กน้อยและมีสีสันแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ เช่นสีเขียวล้วน แดงล้วน เขียวแถบเหลือง หรือเขียวแถบแดง ดอก สีขาวอมเหลืองหรือม่วงแดง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงจากส่วนยอดของลำต้น ช่อละ 5-10 ดอก ดอกย่อยมีขนาดเล็ก มีกลีบเลี้ยง และกลีบดอกอย่างละ 6 กลีบ ดอกมีขนาดยาวประมาณ 1 ซม. ฝัก/ผล ผลสดแบบมีเนื้อ ทรงกลม มีขนาดประมาณ 8 มิลลิเมตร ผลสุกสีแดง มีหลายเมล็ด เมล็ด มีเมล็ดอยู่ 1 - 3 เม็ด (แล้วแต่สายพันธุ์)
ลักษณะก้านใบของหมากผู้หมากเมีย เงาะถอดรูป,Cordyline
ขอบใบสีชมพูสด รูปภาพหมากผู้ หมากเมีย,หมากผู้หมากเมีย เงาะถอดรูป,Cordyline โดย time to tree เว็บไซต์รวบรวมพันธุ์ไม้ และพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ
ใบอ่อนหรือใบใหม่ จะมีสีสดใสเป็นพิเศษ