เหลืองสิรินธร,เหลืองปรีดียาธร,Tabebuia argentea Britt ต้นเหลืองสิรินธร ชื่อเดิมที่คุ้นเคยกันคือ ต้นเหลืองปรีดียาธรหรือตาเบบูย่าเหลือง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tabebuia argentea Britt เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มใหญ่ ผลัดใบ สูงไม่เกิน 8 เมตร เรือนยอดรูปไข่แตกกิ่งก้านเป็นชั้นๆ เปลือกสีน้ำตาล แตกเป็นร่องขรุขระ เป็นต้นไม้ที่ทนแล้ง เลี้ยงดูง่าย ไม่ชอบน้ำมาก สำหรับต้นเล็กควรค้ำยันตลอดเวลา
ลักษณะต้นที่ออกดอกเหลืองเต็มทั้งต้น ต้นเหลืองสิรินธร จะออกดอกหน้าแล้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเมษายน จะทิ้งใบหมดต้น จะเหลือแต่ดอกสีเหลืองอร่าม บานสะพรั่งเต็มต้นไปหมดสร้างความสวยงามให้บ้านของคุณได้เป็นอย่างดี โดยลักษณะดอกจะออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง ช่อละ 5-7 ดอก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก คล้ายรูปแตร
เหลืองสิรินธร,เหลืองปรีดียาธร เรามักพบต้นไม้ดอกสีเหลืองชนิดนี้อยู่ริมทางทั่วไป เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องดูแล และให้น้ำมาก เป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาวะอากาศร้อนได้เป็นอย่างดี
ขนาด ลักษณะของดอกเหลืองสิรินธร,ดอกเหลืองปรีดียาธร
ขนาด ลักษณะเมล็ดและฝักของต้นเหลืองสิรินธร หรือ เหลืองปรีดียาธร โดยฝักแก่จะเป็นสีน้ำตาล และเมื่อฝักแก่จัด จะแตกออก โดยเมล็ดของมันจะมีลักษณะพิเศษคือ เป็นเมล็ดพืชที่มีปีกสามารถบิน หรือร่อนได้
ถ้าดูจากรูปจะเห็นได้ว่าตัวเมล็ดเหลืองสิรินธรนั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่ คือ ประมาณ 6 เซนติเมตร

ปัจจุบันนิยมปลูกมากตามเส้นทางสายต่างๆ และมีโครงการบ้านจัดสรรหลายโครงการนำไปปลูกริมถนน หรือมอบให้ลูกบ้านปลูกไว้ริมรั้วบ้าน ปลูกประดับสวน ในสนามหรือมุมอาคาร ซึ่งเมื่อต้นเหลืองสิรินธรออกดอกจะเหลืองอร่าม บานสะพรั่งเป็นทิวแถวไม่แพ้ต้นราชพฤกษ์เลยทีเดียว
ลักษณะของฝักแห้งเหลืองสิรินธร ด้านในจะเป็นเมล็ดที่รอการโบยบิน เป็นเมล็ดพืชที่มีปีกช่วยในการร่อนลม
ลักษณะเรือนยอด และช่อดอกเหลืองสิรินธร