พวงแสด .
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pyrostegia venusta
ชื่อสามัญอื่น ๆ Orange trumpet, Flame flower, Fire-cracker vine พวงแสด พวงแสดเครือ
วงศ์ : Bignoniaceae

ลักษณะทั่วไปของต้นพวงแสด
หวงแสดจัดเป็นไม้เถาเลื้อย เนื้อแข็ง อายุหลายปี มีมือเลื้อยพัน หรือจับกับสิ่งรอบๆ สามารถเลื้อยไปได้ไกลมากกว่า 10 เมตร กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม ใบเป็นใบประกอบ เรียงสลับ มีใบย่อย 3 ใบ ในใบย่อยบางชุดใบกลางจะเปลี่ยนเป็นมือพัน ใบย่อย รูปไข่ กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 4-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอกสีส้มอมเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อละ 10-30 รูปเข็ม โคนกลีบดอกของพวงแสด จะเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 3-6 เซนติเมตร ปลายแยก 5 กลีบ รูปแถบยาว และม้วนงอไปด้านหลัง มีขนละเอียด ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ผลแห้งแตก เป็นฝักยาว 15-20 เซนติเมตร เมล็ดพวงแสดมีขนาดกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร

พวงแสดนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ และใช้ปลูกเป็นไม้เลื้อยเพื่อให้ร่มเงา หรือปลูกเป็นกำแพงเพื่อบังสายตาได้ดี เพราะมีทรงพุ่มที่หนา ชอบแสงแดดเต็มวัน อากาศเย็นต้นพวงแสดดอกจะดก โดยดอกของต้นพวงแสดจะออกประมาณเดือน ธันวาคม - มีนาคม พวงแสดเป็นไม้ที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วน ไม่มีน้ำขัง เมื่อออกดอกแล้วจะทิ้งใบเพื่อพักฟื้น และกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้ง
ดอกพวงแสดเมื่อเทียบกับมือ
ช่อดอกของต้นพวงแสด
กิ่งก้านของต้นพวงแสดจะเป็นเหลี่ยม เลื้อยไปตามสถานที่ปลูก
ดอกพวงแสดเมื่อดูใกล้ๆ