ซาราซีเนีย,ราชินีแห่งพืชกินแมลง,American Pitcher Plant ,Trumpet Pitcher ซาราซีเนีย Sarracenia, American Pitcher Plant ,Trumpet Pitcher
Order : Ericales
วงศ์ : Sarraceniaceae
สกุล : Sarracenia

จุดเด่นของเจ้าซาราซีเนีย คือใบเปลี่ยนรูปเป็นกรวยดักแมลงที่สวยงามสะดุดตา มีครีบเป็นแนวยาวจากปากเกือบถึงก้นกรวย ฝามีต่อมน้ำหวานใช้ล่อให้แมลงไต่ลงไป โดยในกรวยจะมีโปรตีเอส (proteases) และเอนไซม์อื่น ๆ เพื่อใช้ย่อยแมลง มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ด หรือแยกหน่อ

ซาราซีเนีย มีประมาณ 11 สายพันธุ์ พบมากในอเมริกาเหนือ และเรียกกันว่า trumpet pitchers (เป็นชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคือ แตร หรือทรัมเป็ต)
ใบของต้นซาราซีเนีย Sarracenia มีรูปร่างคล้ายแตร หรือทรัมเป็ต
ซาราซีเนีย Sarracenia เมื่อเทียบกับมือ
ดอกของซาราซีเนีย Sarracenia
ดอกซาราซีเนียเมื่อเทียบขนาดกับมือ จะเห็นได้ว่าดอกค่อนข้างใหญ่ เมื่อเทียบกับขนาดของต้นและใบของมัน
ซาราซีเนีย Sarracenia เป็นพืชที่มีเหง้าอยู่ใต้ดิน สามารถแยกกอไปปลูกได้ครับ