ต้นกระดุมทองเลื้อย,เบญจมาศเครือ,Wedelia trilobata (L.) Hitchc .
ดอกสีเหลืองเหมือนดอกทานตะวันดอกเล็กๆใบสีเขียวเลื้อยไปตามพื้น เป็นพุ่มสวยงาม ต้นนี้คือกระดุมทองเลื้อยครับ

ชื่ออื่น : กระดุมทอง เบญจมาศเครือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wedelia trilobata (L.) Hitchc
ชื่อสามัญ : Climbing wedelia, Creeping daisy, Singapore daisy
วงศ์ : Compositae
ชื่อพื้นเมือง : เบญจมาศเครือ

ลักษณะของต้นกระดุมทองเลื้อยนี้จะเป็นพืชเลื้อยคลุมดิน มีขนกระจายอยู่โดยทั่วไปของลำต้นและใบ ใบของต้นกระดุมทองเลื้อยนี้เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปรีกว้างหรือรูปไข่ กว้าง 2- 5 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร โดยประมาณ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจักเล็กน้อย มีจักเป็นรูปสามเหลี่ยมกลางแผ่นใบทั้ง 2 ข้าง ก้านใบสั้น

ส่วนดอกกระดุมทองเลื้อย หรือ เบญจมาศเครือนั้น มีสีเหลืองสด ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง มักชูดอกขึ้นมาสวยงาม มีใบประดับรูปรีเรียงซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นละ 4-5 ใบ ที่ขอบใบประดับมีขน ดอกวงนอกเป็นดอกเพศเมียมี 8-10 ดอก โคนกลีบดอกวงนอกเชื่อมติดกันเป็น หลอดสั้น ปลายกลีบแยกเป็น 3 แฉก ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีขนาดเล็กกว่าและจำนวนมากกว่า โคนกลีบดอกวงในเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายกลีบแยกเป็น 5 แฉก

ผลของต้นกระดุมทองเลื้อย ลักษณะจะเป็นผลแห้ง รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร โดยประมาณ ปลายยอดผลมีเยื่อสีขาวรูปถ้วย เมล็ดล่อน รูปสามเหลี่ยมปลายแหลม สีดำเป็นมัน

การขยายพันธุ์ต้นกระดุมทอง หรือเบญจมาศเครือนั้น นิยมให้การปักชำกิ่ง เพราะสะดวก เนื่องจากเป็นพืชที่มีกิ่งก้านสาขามาก ขึ้นง่ายในทุกสภาพดิน ชำดินที่มีความชื้นสูง ปลูกได้ทั้งแดดเต็มวัน จนถึงที่ร่มรำไรก็สามารถปลูกต้นกระดุมทองได้ แต่จะไม่โตเร็วเท่าปลูกกลางแดดนะครับ กระดุมทองเหมาะปลูกเป็นพืชคลุมดิน ในบริเวณที่กว้างๆใหญ่ๆ จะเหมาะมากครับ เพราะเป็นพืชที่โตเร็ว และแผ่กิ่งก้านสาขาได้ดี ช่วยรักษาความชื้นของหน้าดินได้ดีมากๆ และแทบไม่มีศัตรูพืช หรือแมลงรบกวนอีกด้วยครับ
ต้นกระดุมทองเลื้อย,เบญจมาศเครือ
การปลูกต้นกระดุมทองเลื้อย,เบญจมาศเครือ เพื่อเป็นไม้คลุมดินแปลงใหญ่ๆครับ ถ้าโดนแดดมากๆ ดอกจะยิ่งดกนะครับ
ลักษณะของใบกระดุมทองเลื้อย หรือต้นเบญจมาศเครือ ใบจะสากๆ และมีขนเล็กๆ ปกคลุมครับ
ลักษณะการทอดกิ่งของต้นกระดุมทองเลื้อย หรือต้นเบญจมาศเครือ