ดอกเวอร์บีนา,Verbena, Vervain .
ต้นเวอร์บีนา ดอกไม้ดอกเล็กๆออกเป็นช่อเล็กๆน่ารักสีสันต์สดใส มีมากมายหลายสี

ข้อมูลจากเว็บ http://www.thaikasetsart.com/
ชื่อวิทยาศาสตร์ Verbena hybrida(Ver-BEE-nuh HIB-rid-uh)
ชื่อสามัญ Verbena, Vervain
วงศ์ Verbenaceae
ถิ่นกำเนิด เขตร้อน และกึ่งร้อนของอเมริกาใต้

เดิมเวอร์บีนามีลำต้นตั้งตรงสูงประมาณ 1 ฟุต ต่อมาได้มีการปรับปรุงพันธุ์ทำให้ได้ลำต้นค่อนข้างเลื้อยและสูงประมาณ 8 – 10 นิ้ว ต้นมีใบยาว ขอบใบหยัก ให้ดอกเป็นกลุ่มเหมือนช่อดอกไม้ ดอกมีสีต่าง ๆ และมีตาสีขาวตรงใจกลางดอกตัดกับสีพื้นของดอก ดอกย่อยมีขนาดเล็กประมาณ 0.25 นิ้ว มีกลิ่นหอมจางๆ คล้ายกานพลูและบานได้นาน ข้อเสียของเวอร์บีนาคือ เมล็ดมักงอกช้า ไม่สม่ำเสมอหรือไม่งอกเลย บางครั้งต้องซื้อเมล็ดเป็นจำนวน 2-3 เท่าของจำนวนต้นกล้าที่ต้องการ เนื่องจากเมล็ดมีความงอกประมาณ 50 – 60℅ และอาจต้องรอถึง 3 อาทิตย์จึงจะงอกได้หมด บางทีโชคร้ายซื้อเมล็ดมาเพาะไม่งอกเลยสักต้นก็มี ทำให้ผู้ซื้อ “เข็ด” ทั้งๆ ที่อยากปลูกเวอร์บีนา การปรับปรุงพันธุ์นั้นปัจจุบันจึงมุ่งในเรื่องคุณภาพของเมล็ดให้มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง มีความงอกสม่ำเสมอ และปรับปรุงความสดใสของสีดอกด้วย บริษัทที่ทำงานผสมพันธุ์เวอร์บีนา คือ บริษัท Clause, Benary, Denholm, Sluis en Groot และบริษัท Ball ที่เคมบริดจ์

เนื่องจากเมล็ดมักงอกไม่ดี เมื่อได้ต้นมาแล้วอาจขยายพันธุ์โดยการชำกิ่งเพื่อเพิ่มจำนวนต้น และสีที่ต้องการเวอร์บีนาสามารถออกรากได้ที่ข้อ ถ้าตัดกิ่งไปชำจะได้ต้นมากขึ้น หรือเมื่อปลูกลงแปลงแล้วถ้าต้องการให้ต้นคลุมดินได้เร็ว ให้ใช้ลวดเล็กๆ ตรึงกิ่งติดกับดิน กิ่งจะออกรากตรงข้อ ทำให้ยึดดินได้กว้างขึ้น ทรงพุ่มของเวอร์บีนากว้างประมาณ 2 ฟุต

เวอร์บีนามีทั้งชนิดต้นเลื้อยและต้นตั้งตรงดังนี้
ชนิดต้นเลื้อย (Spreading Verbena) ใช้ปลูกประดับในแปลงและปลูกในกระถางแฃวนได้ด้วย ชุด Sparkle ได้แก่
Amethyst (AAS 1966) สีม่วง
Blaze (AAS 1968) สีแดงสด
Crystal สีขาว
Pink Delight สีชมพูตาขาว
Showtime Belle สีชมพูแก่
Showtime Blaze สีแดงสด
Ideal Florist สีคละ มีตาสีขาว
Romance มีสีแดง ขาว และคละ สีขาวให้ดอกเร็วกว่าสีแดง
ชุด Love ออกมาเมื่อปี 1988 เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกดี ให้ดอกเร็ว ดอกสีสด ขนาดของช่อดอก 3.5 – 4 นิ้ว

ชนิดต้นเป็นพุ่ม (Upright Verbena)
Trinidad (AAS 1985) สีชมพูสด สูง 10 นิ้ว
Derby สีคละ ดอกมีตาสีขาว สูง 10 นิ้ว ชุด
Sandy มีสีคละ สีขาวได้ AAS 1989 สูง 10 นิ้ว
Novalis deep blue (AAS 1989) ดอกมีสีม่วงเข้ม ตาสีขาว ให้ดอกเร็วกว่า Sandy

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ http://www.thaikasetsart.com/ ไว้ ณ ที่นี้ครับ :)
ดอกเวอร์บีน่าสีชมพู
ดอกเวอร์บีนาสีม่วง
แปลงเพาะต้นเวอร์บีนา
ลักษณะใบและลำต้นของต้นเวอร์บีนา