มันสำปะหลังใบด่าง , MANIHOT ESCULENTA CRANTZ .
ต้นมันสำปะหลังใบด่าง ลักษณะใบมีหลายแฉกเหมือนใบมันสำปะหลังทั่วไปแต่ใบจะมีลายสีขาว-เหลือง หรืองบางครั้งใบอ่อนอาจมีสีขาวทั้งใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : MANIHOT ESCULENTA CRANTZ
วงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นมันสำปะหลังใบด่างจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีหัวใต้ดิน ลำต้นตั้งตรง มีลักษณะของตาตามรอยก้านใบที่ร่วงไปอย่างชัดเจน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นรูปทรงกลมแล้วหยักเว้าลึกเป็นรูปนิ้วมือ มีใบย่อย 7 แฉก หรือ 7 ใบ แต่ ละใบหรือแต่ละแฉกเป็นรูปไข่ หรือรูปลียาว โคนใบเรียวแคบ ปลายใบแหลม พื้นใบเป็นสีเขียวเข้ม มีรอยด่างสีขาว - เหลือง กระจายออกจากเส้นใบสีแดง ก้านใบยาว เป็นสีแดงเลือดอมชมพู หรือสีแดงอมม่วง ใบจะอยู่ติดต้นนานหลานเดือน หรือเป็นปี

การขยายพันธุ์ต้นมันสำปะหลังใบด่าง
ต้นมันสำปะหลังใบด่างเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดมากๆครับ นิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง คือการนำกิ่งหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งของต้นเก่านั่นแหล่ะครับ มาปักชำ ต้นเก่าก็จะแตกพุ่มใหม่ กิ่งที่ตัดก็นำมาชำ ปักในดินเหนียวจะขึ้นเร็ว โตเร็วครับ โดยรวมสามารถปลูกได้ทุกสภาพดิน ชอบน้ำ ชอบแดดจัดๆ ปุ๋ยไม่ต้องใส่ครับ เน้นบำรุงดิน ต้นมันสำปะหลังใบด่างนั้นมีหัวมันขนาดเล็กกว่ามันสำปะหลังใบเขียวธรรมดาครับ จึงไม่นิยมกินหัวมันจากต้นมันสำปะหลังใบด่างนี้
ใบของต้นมันสำปะหลังใบด่างจะมีสีสันต์ที่โดดเด่นมากๆ และปลูกง่ายมากๆครับ ไม่ต้องบำรุงอะไรมาก เหมาะแก่ผู้ที่ไม่มีเวลาดูแลต้นไม้ครับ
ใบของต้นมันสำปะหลังใบด่างจะมี 7 แฉก
กิ่งของต้นมันสำปะหลังใบด่างครับ สีสดใสไม่แพ้ใบเลย
ขนาดของใบเมื่อเทียบกับมือครับ