ตีนเป็ดฝรั่ง ,Ground Tree, Mexican Calabash .
ตีนเป็ดฝรั่งจะมีหน้าตาคล้ายกับต้น น้ำเต้าต้น หรือต้นน้ำเต้าญี่ปุ่นนะครับ ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือลูกของตีนเป็ดฝรั่งจะออกผลกลมลีกว่าผลของต้นน้ำเต้าต้น ซึ่งจะมีลักษณะค่อนข้างกลม และข้อแตกต่างของใบ ใบของน้ำเต้าต้นเป็นใบเดี่ยว ในขณะที่ใบของตีนเป็ดฝรั่งเป็นใบประกอบออกเป็นกระจุกตามลำต้นและกิ่ง และก้าน ใบมีลักษณะเป็นครีบ ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 3 ใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cresentia alata L.
วงศ์ : Bignoniaceae
ชื่อสามัญ : Ground Tree, Mexican Calabash
ชื่ออื่น : -
ถิ่นกำเนิด : ในอเมริกากลาง เม็กซิโก คอสตาริกา

ตีนเป็ดฝรั่ง เป็นไม้ต้นสูงประมาณ 4-10 เมตร ลำต้นและ เรือนยอดโปร่ง แผ่กว้าง กิ่งก้านจะทอดยาวเป็นเส้นๆ เห็นได้ชัดเจน เปลือกของต้นสีน้ำตาลเข้ม จนถึงดำ ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกเป็นกระจุกตามลำต้นและตามกิ่ง ก้านใบเป็นครีบ ใบย่อย 3 ใบ รูปใบหอก รูปไข่กลับค่อนข้างแคบ รูปช้อน หรือเป็นแถบยาวไม่มีก้านใบย่อย ดอก ส่วนปลายสีเขียวอมเหลือง โคนสีม่วงเข้มถึงน้ำตาล มีลายสีม่วงแดง กลิ่นเหม็นหืน ออกเดี่ยวหรือคู่เป็นกลุ่ม 1-3 ดอก ตามลำต้นและกิ่ง มลำต้นและกิ่ง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉกกลีบเลี้ยง 2 กลีบ โคนติดกันเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 4 อัน สั้น 2 ยาว 2 ออกดอกเกือบตลอดปี ดอกดกในช่วงฤดูหนาว ผล ค่อนข้างกลม เปลือกเข็งหนา ผิวเกลี้ยง มีเมล็ดฝังอยู่ในเนื้อ

การขยายพันธุ์ต้นตีนเป็ดฝรั่ง จะนิยมใช้เมล็ด ลองลงมาคือการตอนกิ่ง ต้นที่ปลูกโดยใช้เมล็ดในระยะยาวจะโตเร็ว ต้นจะแข็งแรงกว่าต้นที่ได้จากการตินกิ่ง และการเพาะเมล็ดจะได้ในปริมาณที่มาก โดยหนึ่งผลของลูกตีนเป็ดฝรั้งจะมีเมล็ดเป็นร้อยๆเมล็ด
ต้นตีนเป็ดฝรั่ง
ลูกและดอกตีนเป็ดฝรั่ง
ดอกตีนเป็ดฝรั่ง
ลักษณะดอกตีนเป็ดฝรั่ง ที่กลีบดอกโรยไปแล้ว
ลักษณะใบของตีนเป็นฝรั่ง
กิ่งก้านของตีนเป็ดฝรั่ง ,Ground Tree, Mexican Calabash
ลักษณะการแผ่กิ่งก้านของตีนเป็ดฝรั่ง ,Ground Tree, Mexican Calabash
ต้นตีนเป็ดฝรั่ง เราจะเห็นเส้นสายของกิ่งก้านที่สวยงาม แตกต่างจากต้นไม้อื่นอย่างชัดเจน