ต้นพู่ระหง,ชุมบาห้อย , ดอกพู่เรือหงส์, ดอกหางหงส์,Fringed Hibiscus, Coral Hibiscus ...
โทงเทง,ต้อมต๊อก ,บาตอมต๊อก,Hogweed, Ground Cherry ดูภายนอกผลจะคล้ายๆรูปหัวใจสีเขียว...
ต้นกระดุมทองเลื้อย,เบญจมาศเครือ,Wedelia trilobata (L.) Hitchc ดอกสีเหลืองเหมือนดอกท...
บลูซัลเวีย,Salvia spp.,Salvia บลูซัลเวีย ดอกออกเป็นช่อสีม่วงยาว ประกอบไปด้วยดอกเล็ก...
ต้นพุดน้ำบุษย์,Gardenia carinata Wall.,Golden Gardenia ดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอม ดูแล้ว...
มันสำปะหลังใบด่าง , MANIHOT ESCULENTA CRANTZ ต้นมันสำปะหลังใบด่าง ลักษณะใบมีหลายแฉก...
ถั่วบราซิล,ถั่วลิสงเถา,ถั่วปิ่นโต,ถั่วเปรู ลักษณะขึ้นเป็นทุ่งหญ้าพื้นที่กว้าง ใบใหญ...
ต้นอุดมเงิน ,อโกลนีมา , Aglaonema ต้นอุดมเงินหนึ่งในอโกนีมาที่เป็นลูกไม้ใหม่ที่สวยง...
เฟิร์นก้านดำจาไมก้า , Adiantum tenerum cv. jamaica เฟิร์นก้านดำจาไมก้า เป็นเฟิร์นที...
อำนาจเจริญ (อโกลนีมา Aglaonema ) ต้นอำนาจเจริญ จัดอยู่ในวงศ์ของ อโกลนีมา เป็นพืชชอบ...
มะตาด , Dillenia indica Linn. , ล้านเปล้า , มะส้าน มะตาด ผลของมะตาดชาวมอญนิยมนำมาทำ...
ดอกสร้อยฟ้าฮาวาย,Passiflora x alato-caerulea Lindl. ดอกไม้แปลกกลีบดอกเป็นเหมือนเส้น...
ตีนเป็ดฝรั่ง ,Ground Tree, Mexican Calabash ตีนเป็ดฝรั่งจะมีหน้าตาคล้ายกับต้น น้ำเต...
ต้นบัวดิน , Rain Lily , บัวสวรรค์ ดอกไม้สีชมพู สีขาว หรือสีเหลือง ดอกเล็กๆหน้าตาเหม...
ต้นบานบุรีสีเหลือง,บานบุรีเหลืองดอกใหญ่ , Allamanda , Golden Trumpet ดอกบานบุรีสีเห...
ต้นมะแว้งเครือ , มะแว้งเถาว์ , Solanum trilobatum L. พืชมีหนามต้นสีเขียว เลื้อย หรื...
ต้นสาเก,ลูกสาเก หรือขนุนสำปะลอ ต้นสาเกเป็นไม้ผลพื้นเมืองของแถบหมู่เกาะในมหาสมุทรอิน...
พลู ,ต้นพลูเหลือง หรือ ใบพลูกินหมาก ชื่ออื่นก็เช่น เปล้าอ้วน,ซีเก๊าะ ใบพลูเป็นใบไม้...
หนามแดง, มะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่, มะม่วงหาวมะนาวโห่, มะนาวโห่,หนามขี้แฮด เป็น...
เฟิร์นฮาวาย,The wart fern of Hawaii ใบเป็นแฉกๆสีเขียวสด ด้านหลังมีปุ่มๆสีส้มหรือสีอ...